Tập huấn chuyên môn công tác đảm bảo chât lượng CTĐT

TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO CHUẨN AUN-QA

 (PHIÊN BẢN 4.0)