Thông báo phúc khảo bài thi tiếng anh trong kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên bậc đại học hệ chính qui K62 năm học 2021-2022

Trường Đại học Giao thông vận tải nhận đơn xin phúc khảo bài thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên bậc đại học hệ chính qui K62, tổ chức thi ngày 23 và 24 tháng 10 năm 2021 (có mẫu đơn kèm theo) như sau:

1. Thời gian nhận đơn: Từ ngày 05/11/2021 đến 11h30’ ngày 10/11/2021.

2. Lệ phí: 50.000 đồng/ bài thi

3. Địa điểm nhận đơn: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo (P.209 Nhà A9).

Vậy Nhà trường thông báo để các thí sinh biết và thực hiện./.