Tin VTV24: Dễ xin việc, lương cao,tại sao nhiều ngành vẫn khó tuyển sinh?