Quy định việc thu bài thi; ký, đóng dấu niêm phong túi bài thi tại Điểm thi, Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Chi tiết xem file đính kèm./.