Quy định hiệu lệnh, giờ giấc làm việc của Ban Coi thi, Điểm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Chi tiết xem file đính kèm./.