Phúc khảo bài thi tiếng Anh đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên bậc đại học hệ chính qui K61 trở về trước

THÔNG BÁO

V/v  Phúc khảo bài thi tiếng Anh đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên bậc đại học hệ chính qui K61 trở về trước

 

Trường Đại học Giao thông vận tải nhận đơn xin phúc khảo bài thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên bậc đại học hệ chính qui K61 trở về trước, tổ chức thi ngày 07 và 08 tháng 5 năm 2022 (có mẫu đơn kèm theo) như sau:

1. Thời gian nhận đơn: Từ ngày 26 /5 /2022 đến 15h00’ ngày 02/6/2022.

2. Lệ phí: 50.000 đồng/ bài thi

3. Địa điểm nhận đơn: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo (P.209 Nhà A9).

Vậy Nhà trường thông báo để các thí sinh biết và thực hiện./.