HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢM BẢO VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM GIAI ĐOẠN 2011 – 2020

Ngày 26 tháng 11 năm 2020, tại Trường Đại học Văn Lang, Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng cùng PhóTrưởng Phòng KT và ĐBCLĐT tại Phân hiệu, ThS Huỳnh Văn Quân đã thay mặt Trường Đại học GTVT tham dự hội nghị tổng kết công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2011 – 2020.

Tại hội nghị, Phòng KT và ĐBCLĐT Trường Đại học GTVT đã rất vinh dự được Bộ Trưởng Bộ GD và ĐT tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2011 – 2020. Ngoài ra, PGS.TS. Nguyễn Thị Hòa, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo cũng đã nhận được Bằng khen của Bộ Trường Bộ GD và ĐT do có những thành tích xuất sắc trong công tác Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sw phạm giai đoạn 2011 – 2020.

Một số hình ảnh và bằng khen được trao cho tập thể, cá nhân tại hội nghị tổng kết!