Danh sách máy tính bỏ túi được phép mang vào phòng thi kỳ thi THPT QG 2018

chi tiết xem file đính kèm./.