Thông báo tuyển sinh đại học bằng thứ hai năm 2019

Chi tiết xem file đính kèm./.