THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG HAI ĐỢT 2 NĂM 2019

Trường Đại học GTVT thông báo lịch thi tuyển sinh bằng đại học thứ 2 đợt 2 năm 2019 như sau:

 

Đính kèm: