Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ Liên thông, Bằng hai năm 2018

Chi tiết xem file đính kèm./.