Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2019

Trường ĐH GTVT công bố quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2019. Chi tiết thí sinh xem file đính kèm./.

Đính kèm: