Thông báo v/v phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017