Thông báo v/v lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2017