Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bổ sung đợt 2 năm 2019

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019, trường Đại học
Giao thông vận tải thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bổ sung đợt 2
năm 2019 như sau:
1. Thí sinh xem số báo danh, phòng thi, nhận thẻ dự thi vào các ngày 26/12/2019 và
27/12/2019:
- Tại Hà Nội: P.208 Nhà A9, Trường Đại học Giao thông vận tải (Địa chỉ: Số 3 Phố
Cầu Giấy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội);
- Tại TP. HCM: P.105 Nhà Thư viện, Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải
tại TP. HCM (Địa chỉ: số 450 Lê Văn Việt - Tăng Nhơn Phú A - Q.9 - TP. HCM).
2. Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi và thời gian biểu từng buổi thi vào 14 giờ 00
phút ngày 27/12/2019:
- Tại Hà Nội: Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8, Trường Đại học Giao thông vận tải
(Địa chỉ: Số 3 Phố Cầu Giấy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội);
- Tại TP. HCM: Hội trường C1, Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại
TP. HCM (Địa chỉ: số 450 Lê Văn Việt - Tăng Nhơn Phú A - Q.9 - TP. HCM).
3. Lịch thi:
- Buổi chiều ngày 28/12/2019: Thi môn Ngoại ngữ (tiếng Anh). Thời gian làm bài
120 phút;
- Buổi sáng ngày 29/12/2019: Thi môn Toán. Thời gian làm bài 180 phút;
- Buổi chiều ngày 29/12/2019: Thi môn chủ chốt của các ngành. Thời gian làm bài
120 phút./.
Đính kèm: