Thông báo gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018