Thông báo gia hạn nhận đăng ký học bổ sung kiến thức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018