THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2020