Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bổ sung đợt 2 năm 2019 và bằng 2 đợt 2 năm 2019

Trường đại học Giao thông vận tải thông báo Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bổ sung đợt 2 năm 2019 và bằng 2 đợt 2 năm 2019, chi tiết thí sinh xem file đính kèm.

Trân trọng./.