Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020

Ngày 8/5/2020 trường Đại học Giao thông vận tải ban hành Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020.

Chi tiết thí sinh xem file đính kèm./.