Thông báo nộp hồ sơ xét tuyển Đại học chính quy năm 2020 theo hình thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi THPT năm 2020