Thông báo cập nhật thông tin Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

Ngày 26/11/2019, Ban Giám hiệu ban hành thông báo số 993/TB-ĐHGTVT về việc cập nhật thông tin Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

Các Khoa QLSV, Phân hiệu tại TPHCM xem TB trong file đính kèm./.

Đính kèm: