LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT 2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vào cuối tháng 6.

https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/lich-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2023-1...