Danh sách cán bộ tư vấn tuyển sinh đại học chính quy 2019

Facebook: https://www.facebook.com/dhgtvtcaugiay/

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Điện thoại

Email

Đại học Giao thông vận tải tại Hà Nội - Mã trường GHA

1

Bộ phận phụ trách về quy chế

 

Nguyễn Thị Hòa

Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT

0911763474

nthoa@utc.edu.vn

 

Trần Thị Hạnh Hương 

CV Phòng KT&ĐBCLĐT

0979389372

huongtc@utc.edu.vn

2

Bộ phận phụ trách trang thông tin tuyển sinh

 

Phạm Duy Anh

Phó trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT

0348321097

phamduyanh@utc.edu.vn

 

Hàn Duy Phong

CV Phòng KT&ĐBCLĐT

0396666831

phong4520@gmail.com

3

Bộ phận xử lý phần mềm tuyển sinh

 

Nguyễn Quốc Tuấn

Trưởng Khoa CNTT

0912228980

nqtuan@utc.edu.vn

 

Nguyễn Đức Dư

Phó Trưởng Khoa CNTT

0912363245

nducdu@utc.edu.vn

4

Bộ phận tư vấn ngành nghề

4.1

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 

Lê Hải Hà

Trưởng Khoa Công trình

0912485540

lehaiha@utc.edu.vn

 

Nguyễn Quang Phúc

Phó trưởng Khoa Công trình

0985578929

nguyenquangphuc@utc.edu.vn

4.2

Ngành Quản lý xây dựng

 

Nguyễn Hoàng Tùng

GV B.M

Dự án và Quản lý dự án

0936038389

hoangtung@utc.edu.vn

4.3

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

 

Nguyễn Thị Bạch Dương

Phó trưởng B.M

CT GTTP&CTT

0989587123

ntbachduong@utc.edu.vn

4.4

Ngành Kỹ thuật cơ khí

 

Trần Thị Vân Nga

Trưởng Bộ môn

Công nghệ Giao thông

0913596858

ngattv@utc.edu.vn

4.5

Ngành Kỹ thuật cơ điện tử

 

Đinh Thị Thanh Huyền

Trưởng Bộ môn

Kỹ thuật máy

0979721484

huyendtt214@gmail.com

4.6

Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực

 

Nguyễn Lâm Khánh

Trưởng Bộ môn

Máy xây dựng

0914562038

lamkhanhdhgt@gmail.com

4.7

Ngành Kỹ thuật ô tô

 

Trần Văn Như

Phó trưởng Bộ môn

Cơ khí ô tô

0972020094

vannhu.tran@utc.edu.vn

4.8

Ngành Kỹ thuật nhiệt

 

Trương Minh Thắng

Trưởng B.M Kỹ thuật nhiệt

0936169626

tmthangdhgt@gmail.com

4.9

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

 

Trịnh Lương Miên

GV B.M Điều khiển học

0983134215

mientl@utc.edu.vn

4.10

Ngành Kỹ thuật điện

 

Đặng Việt Phúc

GV. BM Kỹ thuật điện

0966802926

dvietphuc1984@yahoo.com

4.11

Ngành Kỹ thuật điện tử - Viễn thông

 

Nguyễn Thanh Hải

Phó trưởng Khoa

Điện - Điện tử

0913233209

nguyenthanhhai@utc.edu.vn

4.12

Ngành Kỹ thuật môi trường; Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông

 

Cao Minh Quý

Phó trưởng Khoa MT&ATGT

0989992768

caominhquy@utc.edu.vn

4.13

Ngành Công nghệ thông tin

 

Nguyễn Đức Dư

Phó Trưởng Khoa CNTT

0912363245

nducdu@utc.edu.vn

4.14

Ngành Kỹ thuật xây dựng

 

Nguyễn Xuân Huy

Phó Trưởng Khoa

Kỹ thuật xây dựng

0973223400

nguyenxuanhuy@utc.edu.vn

4.15

Các ngành thuộc khoa Đào tạo Quốc tế

 

Nguyễn Thị Vân Hà (Các ngành Kinh tế)

VPK Đào tạo quốc tế

0936062526

nguyenha@utc.edu.vn

 

Trần Việt Hùng (Các ngành Kỹ thuật)

Phó trưởng Khoa

Đào tạo quốc tế

0912338980

tranviethung@utc.edu.vn

4.16

Ngành Kinh tế xây dựng

 

Nguyễn Quỳnh Sang

Trưởng B.M

Kinh tế xây dựng

0912572339

nqsang@utc.edu.vn

4.17

Ngành Quản trị kinh doanh

 

Nguyễn Hồng Thái

Phó trưởng Khoa

Vận tải – Kinh tế

0903234048

nhthai@utc.edu.vn

4.18

Ngành Kinh tế

 

Nguyễn Đăng Quang

GV B.M

Kinh tế bưu chính viễn thông

0919898686

ndquang@utc.edu.vn

4.19

Ngành Kinh tế vận tải

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Phó trưởng Khoa

Vận tải – Kinh tế

0913544562

nguyenthihonghanh@utc.edu.vn

4.20

Ngành Khai thác vận tải

 

Nguyễn Thị Hồng Mai 

GV B.M

Vận tải đường bộ TP

0912631137

hmai.vtdb.gtvt@gmail.com

4.21

Ngành Kế toán

 

Chu Kiều Linh

GV B.M Kinh tế vận tải

0984275858

cklinh@utc.edu.vn

4.22

Ngành Toán ứng dụng

 

Mai Nam Phong

Phó trưởng Khoa KHCB

0988711588

mnphong@utc.edu.vn

Phân hiệu trường Đại học Giao thông vận tải tại TP.HCM - Mã trường GSA

1

Bộ phận phụ trách về quy chế

 

Nguyễn Văn Du

Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT PH

0903994008

nvdu@utc2.edu.vn

 

Huỳnh Văn Quân

Phó Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT PH

0986503205

hvquan@utc2.edu.vn

2

Bộ phận xử lý thông tin TS

 

Nguyễn Văn Du

Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT PH

0903994008 

nvdu@utc2.edu.vn

 

Ngô Duy Tân

CV Phòng

KT&ĐBCLĐT Phân hiệu

0919486457

ndtan@utc2.edu.vn

3

Bộ phận tư vấn ngành nghề

 

Nguyễn Văn Du

Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT PH

0903994008

nvdu@utc2.edu.vn

 

Huỳnh Văn Quân

Phó trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT PH

0986503205

hvquan@utc2.edu.vn

 

Ngô Duy Tân

CV Phòng

KT&ĐBCLĐT Phân hiệu

0919486457

ndtan@utc2.edu.vn