Công văn hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy

Ngày 9/3/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

Đính kèm: