Các mốc thời gian đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi THPT