Đăng ký thi thử đợt 2 Kỳ thi đánh giá tư duy 2022

Từ 14h00 ngày 07/3/2022, hệ thống thi đánh giá tư duy trực tuyến TSA sẽ chính thức mở lại. Thí sinh có nguyện vọng thi thử Bài thi Đánh giá tư duy do ĐHBK Hà Nội chủ trì có thể truy cập và đăng ký đến hết ngày 21/3/2022.

Thí sinh đã tham gia thi thử đợt 1 Bài thi Đánh giá tư duy có thể tiếp tục tham gia đợt thi thử lần này và sẽ đăng ký lại từ đầu.

Cấu trúc của Bài thi thử đánh giá tư duy giống như cấu trúc của bài thi thật, bao gồm các phần: Toán, Đọc hiểu, Khoa học tự nhiên (KHTN) và Tiếng Anh. Trong đó, Toán và Đọc hiểu là phần thi bắt buộc, KHTN và Tiếng Anh là phần thi tự chọn. Thí sinh có thể chọn 1 trong 2 phần tự chọn đó, hoặc chọn cả hai.

Sau khi nộp bài thi, thí sinh sẽ biết ngay điểm số của mình đạt được cho phần thi Trắc nghiệm. Với phần thi Tự luận, hệ thống sẽ hiển thị kết quả khi quá trình chấm hoàn thành.

Thời gian thi thử đợt 2: từ 08h00 đến 16h00 ngày Chủ Nhật, 03/4/2022.

Link đăng ký: https://tsa.hust.edu.vn/r/3

Thông tin chi tiết về Kỳ thi đánh giá tư duy trực tuyến TSA  và đề thi thử đợt 1 tham khảo trong file đính kèm.

Hướng dẫn làm bài thi tham khảo tại:  Hướng dẫn làm bài thi Đánh giá tư duy Online (hust.edu.vn)