Thông báo về kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Anh cho Sinh viên K55 đến K59

Chi tiết xem file đính kèm./.