Thông báo phúc khảo kết quả thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên chính quy K55-K60 đợt học kỳ 1 năm học 2020 - 2021