Lịch thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên K55-K59 học kỳ I năm học 2019 - 2020

Phòng KT&ĐBCLĐT thông báo lịch thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên K55-K59 học kỳ I năm học 2019 - 2020

Chi tiết trong file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn./.