Tư vấn hướng nghiệp phục vụ tuyển sinh Đại học chính quy 2018

Theo kế hoạch tuyển sinh của trường Đại học Giao thông vận tải, trong tháng 2 và tháng 3 năm 2018 Đại học Giao thông vận tải sẽ thực hiện các chương trình tư vấn - hướng nghiệp tại các trường THPT.

Các chương trình này cung cấp cho thí sinh các thông tin đầy đủ, chính xác về kỳ thi THPT Quốc gia và công tác xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2017-2018 của các trường nói chung và đặc biệt là công tác xét tuyển vào trường Đại học Giao thông vận tải năm 2018.

Nhân dịp này, Đại học Giao thông vận tải cũng cung cấp cho các thí sinh thông tin về Trường như: thông tin liên hệ, quy mô đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018, các Ngành, nhóm ngành đào tạo, quy mô của trường, tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp,...

Một số hình ảnh về buổi tư vấn tại các trường THPT:

Tại trường THPT Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội:

Tại trường THPT Kim Anh: