Đoàn Cán bộ coi thi kỳ thi THPT Quốc gia của Trường Đại học Giao thông vận tải lên đường đi làm nhiệm vụ