Thông báo v/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 ngành Quản trị kinh doanh năm 2017