Thông báo tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào cho sinh viên K62 năm học 2021 - 2022

THÔNG BÁO

V/v tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào cho sinh viên K62

năm học 2021 - 2022

                                   

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022;

         Nhà trường thông báo tới sinh viên K62 cách thức tổ chức kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào cho sinh viên K62 năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng, trình độ đánh giá

- Đối tượng tham gia: sinh viên hệ đại học chính quy khoá 62 đã đăng ký thi;

- Cấp độ đánh giá: đánh giá trình độ tiếng Anh bậc 2 (A2);

  1. Thời gian

- Thi thử: 17/10/2021

- Thi chính thức: ngày 23 và 24/10/2021.

- Giờ thi, ngày thi:

+ Thi thử: xem tại tài khoản MS Teams cá nhân từ ngày 14/10/2021

+ Thi chính thức: xem tại tài khoản MS Teams cá nhân từ ngày 20/10/2021

  1. Hình thức đánh giá

Trắc nghiệm trực tuyến (online) trên phần mềm Eduso và  MS Teams.

  1. Yêu cầu về kỹ thuật

Sinh viên cần trang bị thiết bị có camera, micro, kết nối internet đảm bảo tốc độ đường truyền khi làm bài trên hệ thống Eduso và MS. Teams (khuyến cáo sử dụng máy tính để thuận lợi trong quá trình thi).

Tài liệu hướng dẫn xem tại: File đính kèm hoặc tại phòng thi MS Teams.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ: